Aby byla příroda blíž dětem

Říjen 1, 2019

Cílem projektu bylo posílit ekologické cítění a prohloubit vztah k přírodě prostřednictvím aktivního zapojení dětí předškolního věku do výsadby zeleně na školní zahradě, vytvoření ovocné zahrádky a vybudování naučných prvků (edukační dendrofon k rozpoznání zvuku dřevin a jejich vzhledu, tripexeso k poznávání stromů, listů a plodů, a další). Finanční prostředky byly použity na nákup stromů, keřů a zmíněných naučných prvků.

Více na:

http://www.miroslav-eagles.cz/?p=433