ADFORS GRANT 2023 MÁ SVÉ VÍTĚZE

Duben 12, 2023

Adfors Grant každoročně podporuje spolky, sdružení, jednotlivce i obce a poskytuje finanční prostředky na projekty v kategoriích ekologie, kultura, sociální služby, sport a obce. Do letošního ročníku se přihlásilo 57 projektů, 28 za Litomyšl a 29 za Hodonice. Unikátnost AG spočívá v tom, že v prvních čtyřech kategoriích vítěze vybírají zaměstnanci, kteří ostatně s myšlenkou grantu přišli. Odhlasovalo přesně 800 zaměstnanců, 496 v Litomyšli a 304 v Hodonicích. Kategorie obce byla oficiálně přidána minulý rok a vítěze vybírá grantová komise složená z vedení firmy.

V roce 2023 bylo rozdáno téměř 400 000Kč 11 vítězům. Adfors grant slaví 10. narozeniny a za celou svou existenci podpořil celkem 87 projektů za téměř 3 miliony korun.

V kategorii ekologie v Litomyšli zvítězilo Rybářské sdružení Vysočina se sídlem v Poličce z.s. se svým projektem Odbahnění nádrže Pod Kopcem. Sdružení se věnuje sportovnímu a rekreačnímu rybolovu a čítá 2 060 členů. V Hodonicích zvítězila Oblastní charita Znojmo s projektem Revitalizace zeleně. Tento projekt pomůže obnovit přírodní prostředí a vyřešit poškozenou zeleň. Navíc nabídne aktivity uživatelům s mentálním postižením.

V kategorii kultura za Litomyšl zvítězilo Dolnoújezdské stavění Máje, které se snaží zachovat společenské, kulturní a řemeslné tradice. Akci doprovází regionální umělci, program ZUŠ i mateřské školy. Finance budou použity na vystoupení ,,hlavní hvězdy večera“, kterou bude celorepublikově známý interpret. V Hodonicích zvítězil Zámek Břežany s projektem Vstříc kultuře – hudba na zámku. Smyslem této akce je vzájemné setkávání lidí s mentálním postižením s veřejností a společně prožité odpoledne v příjemném prostředí zámeckého parku.

Vybrat vítěze v sociální kategorii je pro naše zaměstnance velmi těžké. Všechny projekty mají hluboký smysl, krásný záměr a všechny přihlášené příběhy jsou smutné a dojemné. Za Litomyšl vyhrála Adélka Kutová, osmiletá holčička, která trpí SMITH-MAGENIS SYNDROMEM. Syndrom je spojen s hyperaktivitou, impulsivitou, náhlými změnami nálad, poruchou pozornosti a poruchou spánku. Časté nezvladatelné záchvaty vzteku jsou doprovázené sebepoškozováním. Během Vánoc rodinu postihla další rána, a to nečekané úmrtí tatínka. Finanční prostředky budou použity na ozdravný pobyt Adélky a její rodiny. Za Hodonice se vítězem v této kategorii stal Páťa Hlavica, šestiletý chlapeček, který bojuje se spinální svalovou atrofií, což je vrozené nevyléčitelné onemocnění při kterém dochází k postupnému ubývání svalstva a schopnosti pohybovat se. K tomu, aby léčba byla efektivní je zapotřebí velké množství rehabilitací, které ve většině případů nejsou hrazené zdravotní pojišťovnou. Právě na rehabilitace budou finanční prostředky získané v rámci Adfors grantu použity.

V kategorii sport jsme v Litomyšli podpořili TJ Jiskru Litomyšl, která potřebuje finance na opravu rekreačního objektu Jiskry ve Vranicích, které nebude možné v dohledné době bez nutných oprav i nadále bezpečně provozovat. V Hodonicích zvítězil spolek ÚAMK - SK Biketrial Znojmo s projektem Kola pro mistry světa. Loňská sezóna byla pro jejich klub jedna z nejúspěšnějších, zejména na mezinárodních závodech.

V kategorii obce rozhoduje grantová komise, a tak máme hned 3 vítěze. Na litomyšlsku zvítězila obec Sloupnice. Nově postavené komunitní centrum je určené pro volnočasové aktivity. Součástí centra je knihovna, rodinné centrum pro maminky předškoláčků, zázemí pro keramický kroužek a myslivecký kroužek. Vítězstvím v grantu získali finance na gastrovybavení. Na hodonicku zvítězily obce Hodonice a Tasovice. Obec Hodonice připravuje čištění, obnovu a opravu pěti dětských pískovišť a současně výměnu stávajících laviček. Pískoviště i lavičky vykazují po čase známky poškození, únavy materiálu a obec se rozhodla tyto prvky revitalizovat. Obec Tasovice potřebuje v rámci zvýšení kvality bydlení občanů odhlučnit fotbalové hřiště s umělým povrchem tak, aby občané bydlící v přilehlých domech nebyli rušeni nadměrným hlukem vznikajícím při každodenních trénincích a fotbalových zápasech jak fandícími návštěvníky, tak pokřikujícími hráči. Proběhne tedy výsadba keřů, které pomůžou k odhlučnění.

Desátý ročník Adfors Grantu je úspěšně za námi. Už nyní se těšíme na ročník nadcházející a na další zajímavé projekty.

Vítězům ještě jednou gratulujeme!

Nový ročník odstartujeme 1.10.2023 a již nyní se těšíme na další projekty.

Tisková zpráva ZDE