ADFORS GRANT JIŽ PO OSMÉ

Duben 26, 2021

Již po osmé mohli zaměstnanci ADFORS CZ hlasovat a svými hlasy rozhodnout, který z projektů přihlášených do ADFORS GRANTu získá finanční podporu.

Celkem se sešlo 31 projektů (za Litomyšl 19 a za Hodonice 12) rozdělených do kategorií kultura, sociální, sport, ekologie.

Letošní hlasování probíhalo od 11. února do 19. března a zúčastnilo se jej prostřednictvím hlasovací ankety 889 zaměstnanců, 495 z Litomyšle a 394 z Hodonic.

Grantová komise, složená ze zástupců nejvyššího managementu v  čele s výkonným ředitelem ADFORS CZ Jarosławem Malikem, se sešla 8. dubna, aby rozhodla o  rozdělení finančních prostředků mezi jednotlivé projekty.

Komise potvrdila podporu projektům dle pořadí, v jakém se umístily v hlasování.  Mezi vítězné projekty bude v Litomyšli rozdělena částka 150 000 Kč, v Hodonicích 105 000 Kč.  

Podpořené projekty Litomyšl: 

Kultura - Doku Zahrady z. s. - festival „Doku Zahrady 2021“

Sociální - Bílá Holubice mobilní hospicová péče z. s. – „Pomáháme umírajícím vrátit se domů“

Sport - TJ Jiskra Litomyšl z. s. – „Nákup kójí pro uskladnění sportovních pomůcek“ TJ Sokol Čistá z. s. – „Rekonstrukce střešní krytiny nad kabinami TJ Sokol Čistá“

Ekologie - Český svaz včelařů – „Podpora začínajícího včelaře Miroslava Ivanovici“  

Podpořené projekty Hodonice:

Kultura - DYJÁNEK Znojmo, z. s. – „Obnova krojového vybavení CM Veltlínek“

Sociální - Dětský domov Znojmo, p. o. – „Letní pobyt dětí z Dětského domova ve Znojmě v době prázdnin“

Sport - SDH Tasovice – „Nákup stavitelné štafetové kladiny na běh 60 a 100 metrů pro mladé hasiče a dorost“

Ekologie - Útulek Přímětice u Znojma – „Rekonstrukce kočičího objektu“

https://www.silnydikylidem.cz/files/tiskova-zprava-2021.pdf