DOBROVOLNICKÝ VÍKEND V BESKYDECH ZA NÁMI

Říjen 13, 2023

Ve dnech 6.-8. října jsme se vydali na dobrovolnický víkend společně s kolegy z ostatních divizí skupiny Saint-gobain, který se tentokrát konal v obci Ostravice. Sešel se historicky největší počet dobrovolníků, 22 nadšenců. Za ADFORS CZ se do Beskyd vydalo 12 zaměstnanců.

"Green team" složený vždy z různých zástupců divizí skupiny se na dobrovolnické aktivity do přírody vydává již od roku 2015, kdy společnost slavila 350 let od svého založení.

V sobotu ráno jsme svižnou procházkou vyrazili pečovat o dvě vzácné, evropsky významné horské louky původního typu, pro jejichž zachování je taková péče klíčová.

Akce se konala ve spolupráci s organizací ČSOP Salamandr. Vybaveni potřebným náčiním (hráběmi, vidlemi a plachtami na shrabaný materiál) jsme se pustili do práce. V mezičase jsme se od pana Vojty ze Salamandru dozvěděli o tom, jak jsou tyto louky významné, proč je důležité je udržovat a co taková péče obnáší. Okrajově jsme se dozvěděli také něco o historii Beskyd, beskydské přírodě, valašských ovcích, ale také vlcích a medvědech.

Přes původně nepříznivou předpověď nám počasí nakonec přálo, a tak jsme prožili příjemnou po většinu času slunnou sobotu s pocitem dobře odvedené práce.