Druhá šance pro laskavárnu

Listopad 10, 2020

Naproti, o.p.s.

Projektem chce organizace podpořit fungování Laskávarny - „laskavé kavárny“, prvního projektu obecně prospěšné společnosti Naproti. Projekt vznikl pro rozvoj a podporu osob s mentálním postižením nebo s duševním onemocněním v regionu a zaměřuje se na zlepšení jejich zaměstnanosti. Laskavárna je koncipována jako trvale udržitelná sociální firma, kde společně pracují lidé s i bez zdravotního postižení.

Laskavárna chtěla obstát v tvrdém konkurenčním boji o zákazníka, zachovat si svoji laskavou tvář, nabízet sortiment svých výrobků, a zejména udržet zaměstnání osob znevýhodněných na trhu práce. Chtěla obstát i v situaci, ve které se ocitla spousta dalších firem a organizací z důvodu opatření vyplývajících z nařízení vlády v důsledku pandemie COVID-19.

"Děkujeme společnosti ADFORS za podporu našeho snažení – sociálního podnikání a za finanční podporu."

Dagmar Krhlová, ředitelka