Ekohraní - Den s ADFORS

Říjen 13, 2023

Hasičské hřiště v Hodonicích v sobotu 16. září uvítalo malé i velké návštěvníky. Tento rok jsme se na Dni s Adfors snažili ukázat rozmanitost přírody a možnosti, jak se o ni starat. Nakolik se vyznáme ve vodních živočiších, jsme si mohli vyzkoušet při lovení a určování vodního hmyzu a plžů. Rybáři předváděli v akváriu různé druhy našich sladkovodních ryb.

Mohli jsme si postavit hmyzí domeček z přírodních materiálů, které jsme nasbírali během léta. Čekal nás i smyslový kvíz, kde pomocí hmatu, čichu a sluchu jsme určovali, o jaké přírodniny se jedná.  Velký úspěch zaznamenal strýček Včelaříček, který hravou formou přiblížil život včel a mnohé děti namotivoval k tomuto koníčku. Měli jsme možnost pozorovat krmení dravců, které známe z naší volné přírody. Výrobci eko drogerie Tierra Verde nám předvedli svoje výrobky a také dětem nachystali soutěž o největší bublinu. Nechybělo ani výborné jídlo a pití, které připravili hodoničtí hasiči, a skvělý moderátor, který nás odpolednem provázel.

Děti si na zahradě mohou pověsit hmyzí domečky, a když se rozhlédnou v přírodě kolem sebe, rozeznají včelu samotářku od včelky medonosné nebo bruslařku od jepice.