Národní kolo 60. ročníku Chemické olympiády

Únor 19, 2024

Ve dnech 29. 1. – 1. 2. 2024 se v Brně konalo nejvyšší kolo soutěže mladých chemiků z celé České republiky. Soutěže se zúčastnili jen vybraní studenti středních škol, kteří úspěšně prošli školními, okresními, a nakonec i krajskými koly chemické olympiády. Nejlepší z nejlepších mezi sebou porovnávali své teoretické znalosti a praktické dovednosti z různých oborů chemie (anorganické, organické, analytické atd.). Celý projekt probíhal pod záštitou VUT (Vysoké učení technické v Brně) a za podpory mnoha partnerů, mezi kterými nechyběl ani SAINT-GOBAIN ADFORS CZ.

Slavnostního zakončení, které se konalo ve čtvrtek 1. 2. se zúčastnil i náš kolega technolog ČOV z Hodonic Ing. Josef Hrubý, který se s námi podělil o své dojmy: „Překvapilo mě, že jsem byl vybrán, abych zastupoval naši společnost na této slavnostní akci. Od začátku jsem si myslel, že moje přítomnost bude mít ryze formální charakter, ale nemohl jsem se víc mýlit. Na úvod akce jsem se seznámil s děkanem chemické fakulty, prorektorem VUT, rektorem VUT a dalšími učenými lidmi, jejichž jména se všemi tituly by vydala na několik řádků. Následně mě posadili na čestné místo vedle nejvyššího představitele VUT, tedy rektora a já jsem tajně doufal, že mé povinnosti, coby zástupce partnera končí. Byl jsem však požádán, abych předal ,párʻ cen (přes 30) a pronesl proslov (před zaplněnou aulou rektorátu VUT!). I taková může být náplň práce technologa ČOV. I přesto všechno jsem vděčný za tuto příležitost a již netrpělivě očekávám 61. ročník“.