Nová počítačová učebna na Střední škole zahradnické a technické v Litomyšli

Říjen 23, 2023

Dne 19.10.2023 proběhlo slavnostní předání počítačové učebny na SZaT Litomyšl. Předání se zúčastnili zástupci za ADFORS, zástupci SZaT a zástupce zřizovatele Pardubického kraje.

Žáci technických oborů již několik let absolvují v naší firmě odborné praxe. Na začátku roku 2023 jsme přišli s nápadem modernizace stávající počítačové učebny. SZaT Litomyšl náš návrh přijala a my jsme se mohli pustit do práce. Nejprve bylo nutné provést stavební úpravy. Na úpravách se podílelo několik našich zaměstnanců, kteří byli na 60% odbytových potížích a v rámci sníženého objemu výroby jsme mohli jejich pomoci využít.

Následovala instalace nového nábytku a vybavení učebny 25 kusy použitých notebooků, které škola využije pro zlepšení výuky.

Děkujeme všem, kteří se na výstavbě nové učebny podíleli – dělníkům, kteří prováděli pracovní opravy, IT oddělení, které se postaralo o přípravu IT techniky, hospodářské správě za vedení celého projektu a HR oddělení za komunikaci a zprostředkování slavnostního předání.

Učebna bude sloužit všem studentům školy, tedy i studentům s handicapem, kteří SZaT navštěvují.

Další použitá IT technika bude mířit na Znojemsko.