Nový ročník ADFORS GRANTu má své vítěze

Duben 10, 2024

ADFORS GRANT každoročně podporuje spolky, sdružení, jednotlivce i obce a poskytuje finanční prostředky na projekty v kategoriích ekologie, kultura, sociální služby, sport a obce. Do letošního ročníku se přihlásilo 43 projektů, 24 za Litomyšl a 19 za Hodonice. Unikátnost ADFORS GRANTu spočívá v tom, že v prvních čtyřech kategoriích vítěze vybírají zaměstnanci, kteří ostatně s myšlenkou grantu přišli. Odhlasovalo 518 zaměstnanců, 322 v Litomyšli a 196 v Hodonicích. Kategorie obce byla oficiálně přidána před dvěma lety a vítěze vybírá grantová komise složená z vedení firmy.

V roce 2024 bylo rozdáno celkem 340 000Kč deseti vítězům. ADFORS GRANT je tu s námi 11 let a za celou svou existenci podpořil celkem 97 projektů za více než 3 300 000Kč.

V kategorii ekologie v Litomyšli zaměstnanci zvolili TJ Sokol Osík, z.s. s projektem Příměstský tábor v srdci Osíka, který se zaměřuje na ekologii a šetrný přístup k životnímu prostředí za účelem udržitelnosti života a kvality přírodního prostředí. Cílem tábora je vysvětlit dětem přínos separace a recyklace odpadů, principy udržitelnosti života i aktivního přístupu k ochraně přírody a krajiny. V Hodonicích se vítězem stala obec Hodonice, která přišla s myšlenkou pořídit vratné kelímky, které by na akcích pořádaných obcí nahradily jednorázové plasty - hody, zahájení adventu či řada sportovních a kulturních událostí. Vratné kelímky zároveň podpoří ekologickou cestu, kterou se Hodonice snaží jít vpřed.

V kategorii kultura za Litomyšl zvítězil TJ Sokol České Heřmanice, z.s. s projektem Kopeme za Klárku. Členové Sokola už více než rok pořádají různé kulturní a sportovní akce, kterými oživují společenský život v obci a zároveň shromažďují vybrané peníze nemocné Klárce. Vrcholem tohoto projektu bude celodenní akce, na kterou dorazí tým fotbalových internacionálů pod vedením bývalého reprezentanta Horsta Siegla - ikony českého fotbalu, připraven bude i večerní program. V Hodonicích vyhrál projekt Patrik Summer Party, který má rovněž charitativní podtext, pomáhá Patriku Hlavicovi, trpícímu spinální svalovou atrofií. Letos v Tasovicích se uskuteční již 5. ročník. Organizátor akce Lukáš Dítě se snaží poskytnout hravý a zábavný den pro všechny návštěvníky a vybrat co nejvíce peněz na Patrikovu léčbu.

Vybrat vítěze v sociální kategorii je pro naše zaměstnance velmi těžké. Všechny projekty mají hluboký smysl, krásný záměr a všechny přihlášené příběhy jsou smutné a dojemné. Za Litomyšl dostala nejvíce hlasů od zaměstnanců Nikolka Flídrová, holčička, která v loňském roce nestihla dokončit třetí třídu, lékaři ji diagnostikovali zhoubný nádor na mozku. Následovala operace, pooperační komplikace, krvácení do mozku a koma. Všechny tyto skutečnosti mají za následek, že Nikolce správně nefunguje polykací reflex, má zavedený přímý vývod do žaludku, ventilek za levým uchem a ochrnutou levou část těla. Získané peněžní prostředky budou použity na Nikolky léčbu, která je extrémně finančně náročná. V Hodonicích se vítězem v této kategorii stala Karolínka Bognerová, která v našem GRANTu zvítězila již po druhé. Kája zápasí se spastickou diparézou, hypotinií, planovalgozitou a dalšími vadami, porušenou koordinací, vtáčením chodidel a zkracováním achilových šlach. Zkouší chodit, ale brzy je unavená a padá, proto se mimo domov a ve škole pohybuje na invalidním vozíku. Karolínka potřebuje ortézky od firmy Pohlig, která má sídlo ve Vídni. Na tyto ortézky se nevztahuje naše pojištění, proto si je rodina musí hradit sama. Právě na nové ortézky budou finanční prostředky získané v rámci ADFORS GRANTu použity.

V kategorii sport jsme v Litomyšli podpořili Plavecký klub Litomyšl, z.s., který potřebuje finance na výcvikové pomůcky (ploutve, desky, šnorchl,…) a také na částečné pokrytí pronájmu bazénu. Hodonice na stupních vítězů přivítali AC Moravský Krumlov, z.s., který získané peníze využije na jarní a zimní soustředění atletů. 

V kategorii obce rozhoduje grantová komise. Na litomyšlsku byla vybrána obec Desná, která nemá žádný obecní prostor, kde by se lidé mohli scházet uvnitř, během období od podzimu do jara. Díky ADFORS GRANTu mohou vybavit místnost v prostorách bývalé prodejny potravin a pořádat zde různé besedy, výstavy a tvoření. Na hodonicku zvítězila obec Suchohrdly, která naší finanční podporu využije na dovybavení jednotky požární ochrany místního sboru dobrovolných hasičů. Konkrétní vybavení bude sloužit k ochraně zdraví zasahujících hasičů.

Jedenáctý ročník ADFORS GRANTu je úspěšně za námi. Už nyní se těšíme na ročník nadcházející a na další zajímavé projekty.

Tiskovou zprávu k letošnímu ročníku nalezlete zde.