Odborné praxe

Leden 6, 2020

Již několikátým rokem můžete u nás ve firmě potkávat studenty středních, vyšších odborných škol a vysokých škol, kteří zde absolvují povinnou školní praxi. Naše společnost před několika lety navázala spolupráci se dvěma středními školami v okolí – Střední školou zahradnickou a technickou v Litomyšli a Vyšší odbornou školou a Střední školou technickou Česká Třebová – VDA. 

Studenti právě těchto škol jsou pravidelnými zájemci o odborné praxe a exkurze ve výrobě. Snažíme se ale vycházet vstříc i studentům z jiných škol. Nejčastěji nám žádosti přicházejí ze škol ekonomických.

To, jak důležité je pro studenty umožnění smysluplných odborných praxí, si asi dokážeme představit. Nicméně i pro nás, pro firmu, mohou být tito studenti velmi zajímaví. Do současnosti evidujeme již 10 studentů, kteří u nás zůstali v pracovním poměru.

Studenti již zmiňované  VDA Česká Třebová,  u nás vykonávají i dlouhodobou praxi, model týden škola týden praxe. Je to  dlouhá doba  na to, abychom se vzájemně více poznali  a našli k sobě cestu. Už máme  i několik příkladů, kde se naše cesty spojily. Jedním ze studentů, který byl u nás  na praxi je František Vostřel a od  roku 2017 je již naším kolegou. Stejný příklad je i Michal Karlík, který se stal naším kolegou v roce letošním. A další kolega je v očekávání. Je jím Martin Randa, který se vyučil, nyní je na maturitním studiu a  praxe absolvuje u nás. Již několikáté léto je u nás i na letní brigádě. Vzájemně si padli  s našimi elektrikáři do oka, takže brigádničí i během roku a po maturitě by měl být náš kolega. Martinovi se u nás moc líbí, říká, že se tady pořád něco děje a to že mu  dává smysl.

Velmi dobrá odezva je na praxe v naší chemické laboratoři u Radka Řehoře. Odtud odcházejí studenti nadšeni, mají spousty informací,  mají radost z přístrojů, které ve škole nemají a u nás si je mohli i vyzkoušet. Mimo krátkodobých praxí středoškoláků, tam pracují s praktikanty vysokoškoláky, kteří absolvují praxi v době prázdnin.

Na závěr bychom chtěly poděkovat všem kolegyním a kolegům, kteří se studentům po dobu jejich praxe věnují a studentům popřát úspěšné ukončení studia.

Milena Jilgová a Petra Vojáčková

V případě zájmu o odbornou praxi prosím kontaktujte:

administrativní pozice - Petra Vojáčková, Petra.Vojackova@saint-gobain.com

dělnické pozice - Milena Jilgová, Milena.Jilgova@saint-gobain.com

Jak praxe u nás vnímají studenti:

„Jsem stejně studentkou třetího ročníku Vyšší odborné školy ekonomické ve Svitavách. Pro svou praxi jsem si vybrala společnost ADFORS CZ s.r.o., protože jsem chtěla získat zkušenosti ve velké a stabilní společnosti. Během těchto 4 měsíců mám možnost získat spoustu zajímavých zkušeností. Chtěla jsem se zaměřit především na personalistiku. Pohybuji se v budově ředitelství, kde mám možnost vyzkoušet si práci na personálním oddělení, marketingu, účetnictví a další. Dále mohu vyzkoušet práci v budově závodu, kde jsem na personálním oddělení. Tato praxe je velmi zajímavá, a přínosná nejen pro psaní mé absolventské práce. A proto jsem ráda, že jsem si vybrala právě ADFORS CZ“ dodává Anna Hanušová.

Anička je již, stejně jako mnoho dalších studentů, naší kolegyní :-).