Odborné praxe

28. květen 2019

Již několikátým rokem můžete u nás ve firmě potkávat studenty středních, vyšších odborných škol a vysokých škol, kteří zde absolvují povinnou školní praxi. Naše společnost před několika lety navázala spolupráci se dvěma středními školami v okolí – Střední školou zahradnickou a technickou v Litomyšli a Střední školou technickou – VDA v České Třebové. Studenti právě těchto škol jsou pravidelnými zájemci o odborné praxe a exkurze ve výrobě. Snažíme se ale vycházet vstříc i studentům z jiných škol. Nejčastěji nám žádosti přicházejí ze škol ekonomických.

V současné době u nás máme dvě studentky z VOŠ ekonomické Svitavy a jednoho studenta z VDA.

To, jak důležité je pro studenty umožnění smysluplných odborných praxí, si asi dokážeme představit. Nicméně i pro nás, pro firmu, mohou být tito studenti velmi zajímaví. Do současnosti evidujeme již 3 studenty, kteří u nás zůstali v pracovním poměru.

Naposledy se naší kolegyní stala studentka VOŠ ekonomické Lucie Seifertová.

„Jsem studentkou 3. ročníku Vyšší odborné školy ekonomické ve Svitavách, obor Účetnictví a finanční řízení podniku. Nastoupila jsem na praxi 4. února 2019 a má praxe bude trvat až do konce května.  Podívala jsem se na oddělení zákaznického servisu, marketingu a SSC.

V březnu se naskytla možnost pracovat na poloviční úvazek na odd. dodavatelských faktur. Absolvovala jsem výběrové řízení a od 18. března jsme zaměstnancem ADFORS CZ.

Ve firmě se mi líbí, je tu příjemný kolektiv i prostředí.  Jsem ráda, že mohu být součástí právě takové firmy jako je ADFORS CZ. Je to pro mě skvělá  zkušenost a  můj první pracovní úspěch“ říká Lucie Seifertová.

Jak vnímá a hodnotí svou dosavadní praxi druhá ze studentek?

„Jsem stejně jako Lucie studentkou třetího ročníku Vyšší odborné školy ekonomické ve Svitavách. Pro svou praxi jsem si vybrala společnost ADFORS CZ s.r.o., protože jsem chtěla získat zkušenosti ve velké a stabilní společnosti. Během těchto 4 měsíců mám možnost získat spoustu zajímavých zkušeností. Chtěla jsem se zaměřit především na personalistiku. Pohybuji se v budově ředitelství, kde mám možnost vyzkoušet si práci na personálním oddělení, marketingu, účetnictví a další. Dále mohu vyzkoušet práci v budově závodu, kde jsem na personálním oddělení. Tato praxe je velmi zajímavá, a přínosná nejen pro psaní mé absolventské práce. A proto jsem ráda, že jsem si vybrala právě ADFORS CZ“ dodává Anna Hanušová.

Studenti již zmiňované  VDA Česká Třebová,  u nás vykonávají i dlouhodobou praxi, model týden škola týden praxe. Je to  dlouhá doba  na to, abychom se vzájemně více poznali  a našli k sobě cestu. Už máme  i několik příkladů, kde se naše cesty spojily. Jedním ze studentů, který byl u nás  na praxi je František Vostřel a od  roku 2017 je již naším kolegou. Stejný příklad je i Michal Karlík, který se stal naším kolegou v roce letošním. A další kolega je v očekávání. Je jím Martin Randa, který se vyučil, nyní je na maturitním studiu a  praxe absolvuje u nás. Již několikáté léto je u nás i na letní brigádě. Vzájemně si padli  s našimi elektrikáři do oka, takže brigádničí i během roku a po maturitě by měl být náš kolega. Martinovi se u nás moc líbí, říká, že se tady pořád něco děje a to že mu  dává smysl.

Velmi dobrá odezva je na praxe v naší chemické laboratoři u Radka Řehoře. Odtud odcházejí studenti nadšeni, mají spousty informací,  mají radost z přístrojů, které ve škole nemají a u nás si je mohli i vyzkoušet. Mimo krátkodobých praxí středoškoláků, tam pracují s praktikanty vysokoškoláky, kteří absolvují praxi v době prázdnin.

Na závěr bychom chtěly poděkovat všem kolegyním a kolegům, kteří se studentům po dobu jejich praxe věnují a studentům popřát úspěšné ukončení studia.

Milena Jilgová a Petra Vojáčková