Průzkum spokojenosti

Listopad 16, 2023

Ve dnech 11. září - 12. října 2023 probíhal v našich závodech Průzkum spokojenosti zaměstnanců. Průzkumu se účastnilo celkem 77% zaměstnanců. Za každý vyplěný dotazník jsme věnovali 30 Kč místním charitám na potravinovou pomoc.

V Litomyšli jsme předali šek ředitelce Farní charity Litomyšl Bc. Věře Dvořákové. V Hodonicích převzal šek pro Oblastní charitu Znojmo ředitel Mgr. Evžen Adámek. 

Finance budou použity na humanitární a potravinové pomoci, které poskytují celý rok matkám samoživitelkám, seniorům a rodinám ve finanční nouzi nebo lidem bez domova.

Výsledky průzkumu se můžete dočíst zde: