Rekordní Burza filantropie vynesla pro neziskovky ze Svitavska 370 tisíc korun

Listopad 14, 2023

Středeční odpoledne 25.října 2023 patřilo Burze filantropie. Burza filantropie propojuje svět neziskového, podnikatelského a veřejného sektoru. Neziskové organizace odprezentují svůj projekt a usilují o finanční podporu donátorů. Pokud projekt donátory osloví, často dojde i k podpoře materiální a dlouhodobé spolupráci.

Jako minulý rok, i letos se burza konala v prostorách Zámeckého návrší v Litomyšli, konkrétně v Ekumenické kapli. Společně s námi mezi donátory usedli zástupci firem Limes, TPR, AB Plast, Phatec, Medesa, zástupci města Litomyšl, Jevíčko, radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální oblast a neziskový sektor a také dva ,,nováčci,“ K2Mechatronics a Cerea.

I přesto, že současná ekonomická situace je pro většinu firem velmi náročná, letošní rok donátoři společně podpořili projekty ve výši 370 000 Kč. ADFORS jako každý rok rozdělil mezi neziskové organizace částku 50 000 Kč.

Jsme rádi, že jsme opět pomohli podpořit zajímavé projekty, které mají smysl. Velký obdiv patří neziskovkám za jejich nápady, ale i odvahu a chuť prezentovat.

PODPOŘENÉ PROJEKTY ZE STRANY ADFORS:

  • Semiramis z. ú. – Prevence aneb jak na bezpečnou cestu životem?
  • Farní charita Litomyšl – Roztočte s námi kolečka pomoci
  • Děti patří domů z. s. – Zajištění kvalitního zázemí pro práci s pěstounskými rodinami
  • Domov Bystré o. p. s. – Společně u stolu
  • Ruka pro život – Dokážeme velké věci – pomůcky pro pracovní terapii

BURZA FILANTROPIE V ČÍSLECH:

  • ADFORS se burzy účastní už 12 let (od r. 2012).
  • ADFORS celkem rozdělil 445 000 Kč.
  • V rámci burzy filantropie bylo již celkem podpořeno 564 projektů za 20 701 712 Kč.