STUDENTSKÁ ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ 2022

Leden 24, 2022

Studentská architektonická soutěž, dříve Studentská soutěž Multi Comfort, je dvoufázová mezinárodní soutěž. První ročník uspořádala v roce 2004 společnost Saint-Gobain Isover v Srbsku a o rok později se ze soutěže stala mezinárodní událost.

Do posledního ročníku soutěže v Paříži se zapojilo více než 2 800 studentů ve 38 zemích.

Akce se letos poprvé koná ve spolupráci s Asociací dodavatelů montovaných domů a společností Lumion CZ. 

Komu je soutěž určena? 

Účastníky mohou být studenti architektury, designu, stavebnictví nebo jiných oborů z vysokých škol v zemích, kde společnost Saint-Gobain pořádá národní kolo.

Soutěž je otevřena pro všechny studenty od 1. do 6. ročníku, bakalářského, magisterského či doktorského studia. Zúčastnit se mohou jednotlivci nebo týmy 2 studentů.

O soutěži

Ve Varšavě, největším a hlavním městě Polska, žijí zhruba 2 miliony lidí. Obyvatelstvo hlavního města zvolna stárne. Pouze 12,7 % obyvatel tohoto města tvoří mladí lidé ve věku 13 až 26 let.

Díky metropolitnímu charakteru tohoto města je zde nízká nezaměstnanost a mladí lidé zde mohou najít práci poměrně snadno. A protože je známo, že mladí lidé jsou vysoce mobilní, chtěla by je Varšava přilákat vytvořením vynikajících podmínek pro studium, život, práci a relaxaci ve městě. Takové prostředí vzniká díky investicím do revitalizace centrálních městských částí tohoto hlavního města. To se nyní děje například v městské části Praga Południe, kde probíhají investice do renovací činžovních domů, veřejného prostoru, zeleně, výstavby bytů a bohaté kulturní nabídky.

Stejně jako ostatní města se i Varšava potýká také s výzvami, které představuje nutnost přizpůsobit se klimatickým změnám. Aby hlavní město mohlo splnit klimatické cíle pro rok 2050, hodlá mimo jiné zavést systém energetických pasů, který zahrnuje také plán na převedení budov na bezemisní standardy, společně se systémem efektivních motivačních pobídek v oblasti tepelné modernizace.

Soutěžní úkol

Úkolem 17. ročníku mezinárodní studentské soutěže, kterou pořádá Skupina Saint-Gobain v úzké spolupráci s městem Varšava, je vypracovat vizi revitalizace oblasti v sousedství vlakového nádraží Varšava východ (Warszawa Wschodnia).

Výhled z dronu na Varšavu, zadání soutěžního úkolu

Účastníci soutěže by měli vytvořit vizi rozvoje této oblasti a vzít přitom v úvahu jak charakteristiku této lokality, tak i plány Varšavy na splnění klimatických cílů roku 2050, a také očekávání mladých lidí, kteří se chtějí v hlavním městě usadit a rozvíjet. 

Projekt zahrnuje rekonstrukci staré tovární budovy, která bude sloužit k integraci místní komunity, a také výstavbu nových obytných budov, z nichž některé budou sloužit jako soukromé koleje/byty k pronájmu pro studenty. Projekt musí být inovativní a udržitelný a v souladu s technickými požadavky, které připravila společnost Saint-Gobain.