Tábor pro děti z různých prostředí pořádaný Oblastní charitou Polička

Srpen 21, 2019

Letní tábor pro děti z Dětského domova a rodin, kterým prostřednictvím projektu Šance pro rodinu pomáhá Oblastní charita Polička /sociálně slabé a pěstounské rodiny/. Obě organizace spolupracují již několik let. Cílem projektu bylo umožnit dětem setkání v jiném prostředí, než ve kterém celý rok žijí a strávit společně více času. Tábor, který děti absolvovaly se uskutečnil 11. 8. 2019 až 16. 8. 2019.

„Byl to podle dětí nejlepší tábor ze všech. Moc si ho užily . Velké díky všem, kteří pro nás hlasovali. “

                                                Miroslava Přiklopilová, ředitelka