Zážitkový pobyt pro rodiny s dětmi s handicapem

Srpen 12, 2020

Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. (dále jen SRP) poskytuje sociální službu raná péče pro rodiny s dětmi od narození do 7 let s ohroženým vývojem (např. v důsledku předčasného narození) nebo se zdravotním postižením (dětskou mozkovou obrnou, mentálním postižením, poruchami autistického spektra…) z Pardubického kraje. Nabízí odborné konzultace v rodinách, pomoc při výběru MŠ a ZŠ, sociální poradenství, psychologické konzultace, půjčování didaktických a kompenzačních pomůcek a další. Realizuje také aktivity, jejichž cílem je vzájemně seznámit rodiny s dětmi s handicapem, například plavání, lyžování, hiporehabilitaci, pobyty v solné jeskyni, plavby
na bezbariérové lodi, apod.

Cílem projektu bylo získat finanční příspěvek na uspořádání zážitkového pobytu pro rodiny s dětmi s handicapem z Pardubického kraje v prostředí Hostýnských Vrchů v roce 2020. V rámci čtyřdenního pobytu si rodiny vyzkouší jízdu na speciálních buginách, kolečkových plachetnicích, se psím spřežením,  plavecké aktivity...

„Děkujeme za významnou podporu projektu, které si nesmírně vážíme.“                                                     

Mgr. Blanka Brandová, ředitelka