Zmrzlinu a ovoce máme vždy po ruce

Září 22, 2020

Charita Moravská Třebová

Cílem projektu bylo získání dalšího přístroje do potravinových dílen, který zvládnou obsluhovat sami klienti s mentálním handicapem či chronickým nebo jiným duševním onemocněním, pod dohledem pracovníků Soc. terapeut. dílen nebo Komunitního centra. Jeho používáním v rámci pracovních terapeutických činností získali klienti Charity Moravská Třebová další dovednosti, které budou moci následně využít v potencionálním zaměstnání. V neposlední řadě šlo i o rozšíření nabídky výrobků terapeutických dílen. Zmrzlinou byl obohacen sortiment v Andělském terapeut. obchodě.

„Tento projekt přispěje k dalšímu osobnímu růstu našich klientů, k získání praktických dovedností, jejich lepšímu uplatnění na chráněném či otevřeném trhu práce a tím i celkově ke zlepšení kvality jejich života. Samotné výrobky pak mohou pomoci dostat naši organizaci do širšího povědomí veřejnosti.“

                                                                                    Ludmila Dostálová, ředitelka